Zawiadomienie

Szanowna Pani/Szanowny Panie

Działając na podstawie art. 34 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/36/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej RODO, informujemy o naruszeniu ochrony danych osobowych, które może powodować wysokie ryzyko naruszenia Pani/Pana praw lub wolności.

Naruszenie ochrony danych osobowych polegało na nieuprawnionym zaszyfrowaniu w dniu 28 października 2021 r. danych klientów od roku 2020, na rzecz których wystawiane były faktury imienne za wykonane usługi, a których administratorem jest Studio Urody i Masażu „Twój Styl” Paweł Czernicki z siedzibą w Rzeszowie.
W efekcie ataku hackerskiego, zaszyfrowano dostęp do ww. bazy danych, uniemożliwiając osobom uprawnionym korzystanie z serwerów firmy. Pliki zostały już odszyfrowane i nie istnieje już ryzyko, iż Pani/Pana dane osobowe zostaną udostępnione celem dalszego wykorzystania osobom postronnym.

Przedmiotem zaszyfrowania były następujące kategorie danych: imię, nazwisko, adres e-mail.
Aktualnie trwają czynności zmierzające do wdrożenia lepszych, aniżeli istniały do tej pory, środków uniemożliwiających zaistnienie podobnej sytuacji w przyszłości.